> PRODUCTES>Sistema Abatible Style 65RT/6516RT

Sistema Abatible Style 65RT/6516RT

Sistema Abatible Style 65RT/6516RT

Sistema Abatible Style 65RT/6516RT

Més detalls

Sistema Abatible Style 65RT/6516RT

Seccions de Perfil

Marc de 65 o 80 mm.
Fulla de 72 mm.

Dimensions màximes

Ample (L) = 1600 mm.
Alt (H) = 2600 mm.

Pes màxim per fulla

120Kg.

Classificacions obtingudes

Resultats basats al programa del Càlcul Teòric Software FLIXO sobre norma EN ISO 10077-2:2003 i acceptat pel CTE