> PRODUCTES>Sistema Corredissa Style 70

Sistema Corredissa Style 70

Sistema Corredissa Style 70

Sistema Corredissa Style 70

Més detalls

Sistema Corredissa Style 70

Seccions de Perfil

Marc de 70 mm.
Fulla de 30 mm.

Dimensions màximes

Ample (L) = 3800 mm.
Alt (H) = 2500 mm.

Pes màxim per fulla

120Kg.

Classificacions obtingudes

Resultats basats al programa del Càlcul Teòric Software FLIXO sobre norma EN ISO 10077-2:2003 i acceptat pel CTE