> PRODUCTES>SISTEMES CORREDISSES>Sistema Corredissa Style 80RT

Sistema Corredissa Style 80RT

Sistema Corredissa Style 80RT

Sistema Corredissa Style 80RT

Més detalls

Sistema Corredera Style 80RT

Seccions de Perfil

Marc de 80 mm.
Fulla de 32 mm.

Dimensions màximes

Ample (L) = 4400 mm.
Alt (H) = 2500 mm.

Pes màxim per fulla

160Kg.

Classificacions obtingudes

Resultats basats al programa del Càlcul Teòric Software FLIXO sobre norma EN ISO 10077-2:2003 i acceptat pel CTE