> PRODUCTES>Sistema Corredissa Elevable Domo 125RT

Sistema Corredissa Elevable Domo 125RT

Sistema Corredissa Elevable Domo 125RT

Sistema Corredissa Elevable Domo 125RT

Més detalls

Sistema Corredera Elevable Domo 125RT

Seccions de Perfil

Marc de 125 mm.
Fulla de 52 mm.

Dimensions màximes

Ample (L) = 6600 mm.
Alt (H) = 2700 mm.

Pes màxim per fulla

350Kg.

Classificacions obtingudes

Resultats basats al programa del Càlcul Teòric Software FLIXO sobre norma EN ISO 10077-2:2003 i acceptat pel CTE