> PRODUCTES>Sistema Abatible Style 40

Sistema Abatible Style 40

Sistema Abatible Style 40

Sistema Abatible Style 40

Més detalls

Sistema Abatible Style 40

Seccions de Perfil

Marc de 40 o 70 mm.
Fulla de 48 mm.

Dimensions màximes

Ample (L) = 1600 mm.
Alt (H) = 2800 mm.

Pes màxim per fulla

110Kg.

Classificacions obtingudes

Resultats basats al programa del Càlcul Teòric Software FLIXO sobre norma EN ISO 10077-2:2003 i acceptat pel CTE